ไตทำงานผิดปกติจะมีอาการแบบนี้

  1. ปัสสาวะขุ่น หรือเป็นเลือด
  2. มีอาการบวมตามอวัยวะต่างๆ อย่างเช่น มือและเท้า
  3. มีอาการหนาวสั่น และมีไข้สูง
  4. น้ำหนักลดลงเร็ว
  5. ไม่ค่อยจะฉี่
  6. อ่อนเพลีย
  7. ความดันโลหิตสูง
  8. เจ็บบริเวณไต
  9. ปวดศีรษะบ่อยๆ

***************************************************************************************

          ถ้าไม่อย่าเป็นโรคไต ควรเลิกกินอาหารที่เค็มจัด  ดื่มน้ำที่สะอาดไม่มีตะกอน ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว

ไม่กลั้นปัสสาวะบ่อยๆ


Advertisements