อาการไข้เลือดออก
  1. มีอาการไข้สูง 38-40 องศาเซลเซียสอยู่ 2-7 วัน
  2. หน้าแดง เบื่ออาหาร และมีอาการซึม
  3. มีจุดสีแดง ๆ ขึ้นตามลำตัว แขนขา
  4. บางรายอาเจียนเป็นเลือด หรืออุจจาระเป็นสีดำ
  5. บางรายมีอาการช๊อค ซึม หมดสติ และเสียชีวิต

       การปฏิบัติเมื่อสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก

    -ใช้ผ้าชุบน้ำเช็คตัวเพื่อลดไข้

    -หากจำเป็นควรให้ยาลดไข้พาราเซตามอล  ห้ามใช้ยาแอสไพลิน เพราะจะทำให้เลือดออกง่ายขึ้น

    -ถ้ามีอาการอ่อนเพลียให้ดื่มน้ำผลไม้ หรือน้ำเกลือแร่

    -หากอาการไม่ดีขึ้นให้พาไปพบแพทย์ด่วน


 

Advertisements