โปรแกรมบีบไฟร์คลายไฟร์ 
 
 
เป็นโปรแกรมบีบไฟร์และคลายไฟร์  ไม่มีหมดอายุติดตั้งแค่คลิกเดียวเสร็จ ใช้ได้ตลอด
 คลิดดาวโหลดที่นี่ Winrar v.3.90    ใช้ได้ตลอด 
 
Advertisements