1.  คลิกที่ปุ่ม Start
  2. เลือกแถบรายการ  Run
  3. ที่ช่อง Open พิมพ์คำว่า regedit แล้วคลิกปุ่ม ok
  4. เข้าไปปรับแต่งที่ HKEY_LOCAL_MACHIN/SYSTEM/CURRENTCONTROL SET/ Session Manager/Memory Management
  5. ที่หน้าต่างด้านขวา ให้คลิกขวา ที่ SecondLevelData…..
  6. เลือกรายการ Modify
  7. ปราฏกหน้าต่าง Edit DWORD Value
  8. ที่กรอบรายการ Base: คลิกเมาส์ที่ Decimal
  9. ที่กรอบรายการ Value data : ค่ามัน 125 ให้เปลี่ยนเป็น 256 หรือ 512  ให้ดูเมนบอร์ดด้วยว่าซีพียูรุ่นไหน


Advertisements