ยุบนี้ต้องใช้ IE8 หรือ IE7 เพื่อท่องเน็ตได้เร็ว IE8 มีความสามารถในการลบพวก passwords
cookie และอื่นๆ ตามภาพข้างล่าง รับรอบลบไม่เหลือซาก
 
วิธีลบดูภาพข้างล่างนี้แล้วกันแล้วให้ทำตามภาพ
 

 
 
 
Advertisements