เวลาติดตั้งถ้าภาพนี้ปรากฏขึ้นมาให้ปิดซัก

ข้อมูลวิธีติดตั้ง ใช้งานได้ตลอด อยู่ในไฟร์ที่ดาวโหลด

 
คลิกดาวโหลดที่นี่ Internet Dowdload V.5.20
Advertisements