1.คลิกขวาเมาส์ที่ไฟร์

2.ให้เลื่อนเมาส์ไปที Extract files แล้วคลิก

3.เลือกช่องที่จะบันทึก แล้วกดปุ่มโอเค แค่นี่ก็เสร็จเรียบร้อย

Advertisements